Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

Politika zaštite osobnih podataka

LEPUS d.o.o. provodi obvezu zaštite osobnih podataka ispitanika temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

LEPUS d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, sigurnosti i zaštite podataka za ispitanike stoga je naš cilj provesti zaštitu njihovih osobnih podataka za sve njih te implementirati sustav koji će to omogućiti.

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Svrha prikupljanja osobnih podataka od ispitanika temelji se na odrednicama zakona ili na privoli ispitanika. O svim podacima koje dobijemo iz drugih izvora redovito se obavještava ispitanik pa ukoliko su isti potrebni za daljnju obradu zatražit će se privola ispitanika. Ispitanik uvijek može povući privolu o obradi njegovih podataka u određenoj zbirci. Također može zatražiti brisanje podataka koristeći princip zaborava osobnog podataka.

Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna obveza voditelja i izvršitelja obrade te osoba koje su na bilo koji način u kontaktu sa podacima.

Prikupljeni podaci ispitanika čuvaju se na primjeren način u skladu sa zakonom osiguravajući organizacijske, tehničke i programske mjere zaštite u skladu s njihovom povjerljivosti. Svi podaci moraju biti zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja. Prikupljeni podaci neće se prenositi trećim osobama bez zakonskog utemeljenja ili izričitog dopuštenja ispitanika.

Sve što ispitanik smatra ne primjerenim u obradi osobnih podataka treba obavijestiti službenika za zaštitu podataka pa će se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.

Prikupljanje i obrada podatke od maloljetnika, mlađih od 16 godina, dopušteno je samo uz zakonsko dopuštenje ili privolu roditelja ili zakonskog staratelja.

Ova izjava o politici zaštite osobnih podataka ispitanika javno će se obznaniti, a obvezuje sve zaposlenike da je se pridržavaju i provode u praksi. Svako njeno kršenje tretirat će se kao teža povreda radne dužnosti.

Sažetak politike

U organizaciji LEPUS d.o.o. privatnost pojedinaca će se uvijek poštivati u skladu s zakonima, Općom uredbom EU i organizacijskim načelima privatnosti utvrđeni ovom politikom. Osobni podatci zaposlenika i interesnih partnera s kojima raspolažemo ne smiju se staviti na raspolaganje trećim pravnim i fizičkim osobama bez pristanka ispitanika. O svakoj eventualnoj pogrešci u zaštiti osobnih podataka biti će obaviješteni ispitanik i AZOP, a LEPUS d.o.o. će poduzeti sve raspoložive mjere da se smanji negativni učinak po ispitanika.

Uvod

U LEPUS d.o.o.. svi podaci koje pribavljamo, obrađujemo, pohranjujemo ili prenosimo, a koji se odnose na pojedince (ispitanike), moraju biti primjereno zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili zlonamjernih promjena. Kod pribavljanja, pohranjivanja, obrade ili prijenosa informacija koje se odnose na ispitanika, moramo u svakom trenutku poštivati njihove želje i prava na privatnost. Svi zaposlenici u LEPUS d.o.o. koji na bilo koji način dolaze u kontakt s podacima ispitanika upoznati su sa svim pravilima zaštite privatnosti pojedinca a imaju obvezu potpisati Izjavu o tajnosti u kojoj se obvezuju na odgovornost u slučaju njihovog doprinosa povredi podataka ispitanika.

Navedena stranica u vlasništvu je: LEPUS d.o.o. , Našička 7, Beli Manastir 31 300, Hrvatska 

Važno je pročitati ovu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost.

Kako bismo vam olakšali pristup željenim informacijama, slijedite sadržaj ove Politike privatnosti.

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade.

Vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti te odgovarajućih zakonskih propisa ni na koji način neće se ograničavati. Ako dođe do promjene pravila koja mogu utjecati na vaša prava bit čete pravovremeno obavješteni izravno na prikladan način. Privatnost korisnika i zaštita podataka ljudska su prava i prema njima se ponašamo odgovorno.

Imamo dužnost brinuti za ispitanike i njihovu malodobnu djecu čije smo podatke prikupili.

Svi podaci koji su dobiveni od vas su odgovornost i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je to neophodno i samo u određenu svrhu za koju su prikupljeni.

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

LEPUS d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja (ispitanika)  svojih internetskih stranica.

 

Voditelj obrade ove internetske stranice i vaših osobnih podataka je:

Lepus d.o.o. 

Kralja Zvonimira 100

31 300 Beli Manastir

Hrvatska

Tel/Mob: + 385 (31) 246 777 + 385 (98) 956 5964

e-mail:  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Tel/Mob: +385 (95) 777 5555

e-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Koja je svrha i pravna osnova za prikupljanje podataka?

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih obveza LEPUS d.o.o., te radi ispunjenja obveza od javnog interesa.

Pravni temelj za uspostavu obrade osobnih podataka proizlazi iz zakona.

Članak 6 EU Opća uredba o zaštiti podataka "Zakonitost obrade" stavke (a) do (f).

Zakonitost obrade

Obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri ako ispunjava najmanje jedno od sljedećeg:

a)Ispitanik je dao privolu za obradu svojih podataka u jednu ili više posebnih svrha

b)Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora

c)Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade

d)Obrada je nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe

e)Obrada je nužna za izvršenje zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade

f)Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

 

Kako i koje vaše podatke prikupljamo?

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem kontakt obrasca ili izravno putem naše e-mail adrese, LEPUS d.o.o. će vas kontaktirati u svrhu kreiranje ponuda, ugovora ili daljnje poslovne komunikacije.

Informacije koje ispunite u našoj kontakt formi prilikom dolaska u jednu od naših poslovnica ili koje dobivamo od vas putem društvenih mreža su osobni podaci kao što su vaše: 

1. IME I PREZIME

2. BROJ TELEFONA ILI MOBITELA, e-mail ( u svrhu u svrhu kreiranje ponuda, ugovora i 

 

Naše Web stranice nisu namijenjene osobama mlađima od 16 godina, a ukoliko ste mlađi od 16 godina nemojte nam davati svoje osobne podatke bez suglasnosti vaših roditelja ili staratelja.

 

Način prikupljanja i čuvanja podataka 

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ukoliko je zadovoljeno načelo:

a)Zakonito, pošteno, transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika 

b)Prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu

c)Primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju

d)Točni i prema potrebi ažurirani

e)Čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog i povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. Stavkom 1., što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika.

f)Obrađivanje na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera

g)Voditelj obrade (Lepus d.o.o.) je odgovoran za usklađenost.

Prosljeđivanje osobnih podataka

Postoji zakonska osnova po kojoj je Lepus d.o.o. obvezan proslijediti osobne podatke. Ona se provodi temeljem pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, prema nadležnim državnim tijelima.

Sukladno Uredbi o mjerama zaštite osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) na vaš zahtjev omogućiti će vam se uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, načinu obrade te mogućnosti ograničenja obrade, izmjene ili brisanja istih.

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Lepus d.o.o. poduzima sve mjere potrebne za zaštitu istih sukladno važećoj regulativi i dobrim praksama. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Lepus d.o.o. ne razmjenjuje osobne podatke ispitanika ukoliko za navedeno nema privolu ispitanika. Također neće nikada dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom neovlaštenom trećom stranom niti će im dopustiti pristup vašim podacima.

Dijelimo li informacije s trećim stranama?

Gdje je to prikladno, Vaši osobni podaci mogu se dostaviti trećim stranama radi obavljanja usluga poput:

•Usluga revizije

•Institucije za obavljanje platnog prometa

•Knjigovodstvenih usluga

•Usluge slanja SMS, e-mail poruka i komunikacije putem svih ostalih informatičkih aplikacija

Prosljeđivanje osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

LEPUS d.o.o. vaše podatke ne prosljeđuje u treće zemlje ili međunarodne organizacije tako da nema potrebe za ispunjenjem dodatnih uvjeta iz poglavlja V. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatke, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica ili je potrebno poduzeti radnje s ciljem naplata izrečene, a neplaćene kazne. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

 

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

• vaše podatke nećemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili ugovorena

• vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani

• vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo na vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz sudski nalog

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka.

 

Privole

Osobni podaci se prikupljaju na transparentan i zakonit način. Svi podaci koji se prikupljaju trebaju biti pod privolom, odnosno svaki korisnik treba eksplicitno odobriti da se njegovi podaci mogu pohraniti i koristiti u jasno zadanu svrhu. Također mora biti jasno definirano zbog kojeg razloga se podaci prikupljaju i kako će se obrađivati. U tu svrhu LEPUS d.o.o. kreirao je dokument: IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI (PRIVOLA) ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA Lepus doo. Također vašu privolu možemo dobiti preko KONTAKT forme na našim Web stranicama u kojoj nam dajete odobrenje da uzmemo sljedeće osobne podatke: Ime, Prezime, e-mail u svrhu kreiranje ponuda, ugovora i daljnje komunikacije.

 

Obrada osobnih podataka dobivenih putem videonadzora

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

•svrha: zaštita osoba i imovine Lepus d.o.o. 

•pravni temelj: legitimni interes Lepus d.o.o.

•primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa

•čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku

•Prava ispitanika (fizičkih osoba koje su snimljene video nadzornim kamerama): Pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na njihovo brisanje, pravo na ograničenje njihove obrade te pravo na ulaganje prigovora na njihovu obradu.

 

Kolačići (Cookies)

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše Internet stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg surfanja. Kolačići nisu usmjereni na špijuniranje korisnika i ne slijede sve što korisnik radi te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamom, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene – web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.. Više o korištenju kolačića, vrstama kolačića, upravljanju kolačića, postavkama kolačića te isključivanju kolačića možete dobiti na linku : http://www.lepus.hr/postavke-kolacica/

 

Vaša prava:

Pravo na pristup informacijama: Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih;

Pravo na ispravak/dopunu Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda;

Pravo na brisanje („Pravo na zaborav“): Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

•Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

•povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

•uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni  razlozi za obradu;

•osobni podaci nezakonito su obrađeni;

•osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade

•osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

 

Pravo na ograničenje obrade: u pojedinim situacijama (na primjer kada je točnost podataka osporavana ili kada ispitanik želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke) ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade; 

Pravo na prenosivost: ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;

Pravu da se u bilo kojem trenutku povuče privola: Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

 

Pravu na izvor osobnih podataka i, prema potrebi, dolaze li iz javno dostupnih izvora; Ukoliko neke od ovih podataka niste dobili od ispitanika već iz drugog izvora, dužni ste ispitaniku pružiti i informacije o izvoru osobnih podataka.

Korisnici (ispitanici) čije podatke Lepus d.o.o. obrađuje, imaju pravo znati u koju svrhu se njihovi podaci obrađuju te o razdoblju u kojem će se podaci obrađivati. Ispitanici imaju pravo tražiti brisanje podataka i zaborav. Imaju pravu tražiti brisanje dijela podataka.

U slučaju Vaše potrebe za realizacijom bilo kojeg od gore navedenih prava, slobodno nam se obratite na naše kontakt podatke.

Pokušati ćemo odgovoriti na Vaš zahtjev u najkraćem mogućem vremenu, najkasnije u roku od 30 dana.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti hrvatskog nacionalnog nadzornog tijela su:

 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

HR - 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

Fax: +385 1 460 099 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Web: http://www.azop.hr 

Ciljevi zaštite privatnosti

LEPUS d.o.o. će:

a.koristiti metode koje omogućavaju razumijevanje rizika privatnosti ispitanika za podataka koji se obrađuju

b.poduzeti sve mjere zaštite osobnih podataka ispitanika u smislu zaštite njegove privatnosti

c.sačuvati integritet osobnih podataka ispitanika

d.dosljedno primjenjivati utvrđena načela privatnosti ispitanika

e.osigurati da se dosljedno provodi Kodeks ponašanja voditelja i izvršitelja obrade

f.osigurati da privatnost neće negativno utjecati na prihvaćanje proizvoda ili usluge od strane korisnika

 

Informacijska sigurnost

Kada LEPUS d.o.o. prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke, fizičke i procesne mjere. 

Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Načela privatnosti

1.Provest će se procjena učinka na privatnost za sve sustave ili procese uključene u pribavljanje, rukovanje ili pohranjivanje osobnih podataka

2.Zaposlenici će biti svjesni i odgovorni za pridržavanje zahtjeva za privatnost primjenljivih na njihovu ulogu

3.Osigurat će se financiranje odgovarajućih aktivnosti nadzora privatnosti u operativnim procesima i procesima upravljanja projektom

4.Izvještaji o statusu zaštite podataka bit će na raspolaganju svima u organizaciji

5.Rizici obrade podataka će se pratiti i poduzimat će se radnje kad promjene donose rizike koji nisu prihvatljivi

6.Izradit će se kriteriji za klasifikaciju i prihvatljivost rizika i prema njima će se postupati u obradi podataka ispitanika

7.Neće se tolerirati situacije koje mogu organizaciju dovesti u kršenje zakona i propisa

Isključenje odgovornosti za štetu

Svu štetu i gubitke  do kojih  bi moglo doći uslijed korištenja ili nemogućnosti korištenja  ove web stranice, snose sami korisnici. Ovim  se apsolutno i u cijelosti isključuje svaka eventualna odgovornost  LEPUS d.o.o. za štetu koju bi korisnici eventualno mogli pretrpjeti korištenjem ove web stranice.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Ovi uvjeti korištenja, tumače se suglasno odredbama mjerodavnog prava Republike Hrvatske, a  svi sporovi do kojih eventualno dođe u vezi sa korištenjem ove stranice podliježu sudskoj nadležnosti sudova Republike Hrvatske.

Poštovani korisnici, nakon što ste se upoznali sa obvezujućim  Pravilima korištenja, želimo vam ugodan boravak na našoj web stranici.

 

 

Primjena

Sve pojedinačne politike koje su u vezi s privatnošću njihova načela i smjernice čine sastavni dio ove politike.

Ova politika i njene odrednice, danom objavljivanja, postaje obavezom svakog zaposlenika u LEPUS d.o.o.  Svako njeno nepoštivanje ili zaobilaženje smatrat će se povredom radne dužnosti.

Unaprjeđenje ove politike privatnosti

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade.

Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Ova Politika privatnosti unaprijeđena je 25. travnja 2022. godine.

 

© Copyright, 2012 Sva prava pridržana Powered By Joomla 2.5 template design by Iznogud Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.