Eko test

ispitivanje ispušnih plinova na vozilima Osim cjelogodišnjeg održavanja auta vozači sami mogu utjecati na bolji rezultat. Najbitnije je da auto dođe na testiranje zagrijan i "propuhan". Preporučuje se neposredno prije dolaska na ekotest auto punim gasom provesti otvorenom cestom. Nakon propuhivanja na velikom broju okretaja, zacrnjenje se može smanjiti i čak do tri puta, za razliku od auta koji je dovežen na mjerenje neposredno nakon vožnje po gradskim ulicama. Također može puno utjecati na bolji rezultat ekotesta i izmjena filtera zraka. S novijim filterom zraka goriva smjesa je kvalitetnija i bolje izgara, pa je manje štetnih plinova.

od 18.4.2001 godine prilikom tehničkog pregleda vozila obvezan je eko test za benzinske i diesel motore.  (vozila na LPG ne podliježu eko testu). Naš autoservis je zbog poboljšanja rada motora opremljen Eko testerom.

Cijena Eko testa iznosi 100,00 kn sa PDV-om.

EKO test - ispitivanje ispušnih plinova na vozilima pogonjenim benzinskim i dizelskih motorima

Stupanjem na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", broj 02/2001) u Republici Hrvatskoj je 18. travnja 2001. u okviru redovnog tehničkog pregleda vozila započelo ispitivanje ispušnih plinova na vozilima pogonjenim benzinskim motorima, a 18. travnja 2002. i na vozilima pogonjenim dizelskih motorima.

Prema odredbama predmetnog Pravilnika obvezi EKO testa podliježu:

    osobni automobili
    autobusi
    kombinirani automobili
    teretni automobili
    radna vozila

Obveze EKO testa oslobođena su sljedeća vozila:

    vozila opremljena benzinskim dvotaktnim motorima
    vozila opremljena benzinskim motorima ako su proizvedena prije 1970. godine
    vozila opremljena benzinskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 50 km/h
    vozila opremljena dizelskim motorima ako su proizvedena prije 1980. godine
    vozila opremljena dizelskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h
    vozila opremljena alternativnim pogonskim motorima ili izvorom energije (vodik, metan, propan-butan, gorive ćelije, elektromotor i sl.)
    motocikli
    radni strojevi
    traktori

Prilikom uvođenja obveze ispitivanja sastojaka ispušnih plinova benzinskih i dizel motora, određeno je prijelazno razdoblje u kojem rezultati ispitivanja ispuha motora, odnosno EKO testa, ne utječu na prolaznost vozila na redovnom tehničkom pregledu, kako bi se vozače ovih vozila u tom razdoblju, bez odbijanja ovjere redovnog tehničkog pregleda vozila, obavještavalo o eventualno uočenim nepravilnostima na motoru i ispuhu, te rezultatu provedenog EKO testa.

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila ("Narodne novine", broj 149/2002), propisani su datumi od kada će rezultati ispitivanja ispušnih plinova biti obvezujući, odnosno utjecati na prolaznost vozila na redovnom tehničkom pregledu.
VOZILA POGONJENA BENZINSKIM MOTORIMA     VOZILA POGONJENA DIZELSKIM MOTORIMA
početak ispitivanja     ispravan EKO-test uvjet za prolaz na TP     početak ispitivanja     ispravan EKO-test uvjet za prolaz na TP
18.04.2001.     01.10.2003.     18.04.2002.     01.10.2004.

Najnovijom izmjenom, objavljenom u "Narodnim novinama" broj 150/03, u razdoblju do
1. listopada 2004. g. smije se ovjeriti redovni tehnički pregled vozila iako vozilo ne zadovoljava propisane uvjete za EKO TEST, a vozača vozila je potrebno upozoriti na nedostatke i potrebu njihova otklanjanja.BENZINSKI MOTORI

Benzinski motori dijele u dvije skupine s obzirom na to da li posjeduju lambda sondu ili ne. Glavna značajka koja svrstava vozilo u jednu od skupina nije katalizator, nego lambda sonda na ispušnoj grani. Prva skupina motora naziva se skupina sa REG-KAT motorima, (na ispušnoj grani imaju lambda sondu i katalizator), a druga skupina naziva se skupina BEZ-KAT motora (svi oni koji nemaju katalizator ili imaju neregulirani katalizator).

Ispitivanje ispušnih plinova REG-KAT motora obavlja se u dvije faze. Prva faza ispitivanja obavlja se na radnoj temperaturi motora, pri povećanoj brzini vrtnje, a druga faza ispitivanja obavlja se na radnoj temperaturi u praznom hodu motora. Kod ovakvih motora bitno je da se zahtjevane vrijednosti plinova mogu dobiti samo ukoliko je prethodno izvršeno progrijavanje katalizatora.
Za vlasnike vozila bitno je da znaju postupak, kako se ne bi desilo od eventualno nesavjesnih ispitivača da ispravan automobil "pretvore" u neispravan.
Sudeći prema stanju voznog parka, serviseri će imati dosta posla s uklanjanjem nedostataka. Posebno će biti na cijeni serviseri koji imaju odgovarajuću opremu, odnosno analizatore ispušnih plinova, jer procjene samo onako od oka, ili po mirisu, više neće vrijediti.
Ako podaci proizvođača o zahtjevanim vrijednostima nisu poznate ispitivanje se obavlja prema zakonskim vrijednostima.
REG-KAT
pri temperaturi motora ≥ 80ºC
progrijavanje katalizatora minimalno 1 min
povećana brzina vrtnje (2500 - 3000 min-1)     prazni hod
CO ≤ 0,3%     CO ≤ 0,5%
faktor zraka λ = 1 (± 0,03)      

BEZ-KAT motori ispituju se samo pri radnoj temperaturi u praznom hodu motora, pri čemu su dopuštene koncentracije ugljičnog monoksida (CO) propisane od strane proizvođača.
Ako podaci proizvođača nisu poznati sadržaj ugljičnog monoksida (CO) u ispušnim plinovima ne smije prelaziti 4,5% volumenskog udjela za vozila proizvedena 1986. godine i starija, odnosno 3,5% volumenskog udjela za vozila proizvedena 1987. godine i mlađa, pri minimalnoj temperaturi motora od 80ºC.
BEZ-KAT
pri temperaturi motora ≥ 80ºC
prazni hod
1986. godina i starija     1987. godina i mlađa
CO ≤ 4,5%     CO ≤ 3,5%

DIZEL MOTORI

Mjerenja srednjeg koeficijenta zacrnjenja obavljaju se tako da se motor zagrije na radnu temperaturu, te nakon toga slobodno ubrzava od brzine vrtnje u praznom hodu do najveće brzine vrtnje i to najmanje tri puta. Sondom za uzimanje uzoraka postavljenom u ispušnu granu dobiva se signal na analizatoru koji proračunava vrijednost srednjeg koeficijenta zacrnjenja (k).
Ako podaci proizvođača o radnoj temperaturi i vrijednosti srednjeg koeficijenta zacrnjenja nisu poznati uzimaju se zakonske vrijednosti.
DIZEL
pri temperaturi motora ≥ 80ºC
bez prednabijanja     s prednabijanjem
k ≤ 2,5 m-1     k ≤ 3,0 m-1

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijsko-komunikacijske tehnologije, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0757

Naziv projekta: IKT razvoj poslovanja u svrhu poboljšanja industrijske proizvodnje poduzeća Lepus d.o.o.

 

LEPUS d.o.o.

Kralja Zvonimira 100

31300 Beli Manastir, Hrvatska

OIB: 51843894644

Razdoblje provedbe Projekta je od 1 Listopada 2020. do 1 Listopada 2021.

Ukupna vrijednost Projekta: 479.008,05 kuna

Iznos sufinanciran sredstvima EU: 359.256,03 kuna

Opis projekta:

Nabavom informacijsko-komunikacijske opreme tvrtka LEPUS d.o.o postiže cilj unaprjeđenja poslovnih procesa u svrhu jačanja konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća.

Projektom se nabavlja: računalna oprema, programi, licene, edukacije zaposlenika

 

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima tvrtka LEPUS d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Nebojša Lukić

Kontakt adresa elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija o projektima na: www.strukturnifondovi.hr

'Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufnanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“’

© Copyright, 2012 Sva prava pridržana Powered By Joomla 2.5 template design by Iznogud Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.